Niews – Milieubescherming en Spiritualiteit

 • Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?
  Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?   In een tijd waarin sommige regeringen oproepen tot een derde dosis van het vaccin om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de meningen verdeeld tussen voorstanders van verplichte vaccinatie en het publiek dat vindt dat de vrijheid van burgers moet worden gerespecteerd. Maar hoe zit het met ...
  Lees meer..
 • De planeet reddenDe planeet redden
  De planeet redden Op de top van de machtigste leiders ter wereld in november in Glasgow werd besloten de strijd tegen ontbossing op te voeren om de onmiskenbare opwarming van de aarde in te dammen. Ontbossing is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde, omdat volgens het World Resources Institute (WRI) bossen 30% ...
  Lees meer..
 • De milieucrisis en het parcours van de migrantDe milieucrisis en het parcours van de migrant
  De milieucrisis en het parcours van de migrant   Deze maand september is rijk aan kerkelijke evenementen met de viering van de Werelddag van migranten en vluchtelingen (WMRD) en de viering van de tijd van de schepping. Het is in deze tijd van het jaar dat we op een speciale manier gedenken dat God voor zijn schepping ...
  Lees meer..
 • Onze gemeenschap met Moeder-AardeOnze gemeenschap met Moeder-Aarde
  Onze gemeenschap met Moeder- Aarde In juli 2021 kreeg België, samen met andere Europese landen, te maken met slecht weer en een ongelooflijke hoeveelheid  regen. Het is een paar jaar geleden dat ons land zo’n klimaatvariatie heeft meegemaakt. De schade is zo groot dat hierbij vragen moeten worden gesteld. Goede vragen. Hoe zijn we hiertoe gekomen? ...
  Lees meer..
 • Ecologisch bewustzijnEcologisch bewustzijn
  Ons spiritueel engagement en ons ecologisch bewustzijn In het begin van de jaren 2000, misschien zelfs daarvoor, waren er veel internationale conferenties die zich ten doel stelden om ons milieu tegen 2030 te zuiveren en op te schonen door het opleggen aan alle landen van een aanzienlijke vermindering van de  broeikasgassen (BKG). Het jaar 2030 nadert snel ...
  Lees meer..
 • Ecologische voetafdrukEcologische voetafdruk
  “De natuur verdedigen is de mens verdedigen, het is geen gevecht in tweede orde, dat we kunnen uitstellen. Dit is een gevecht met een hoge prioriteit. De natuur kan het zonder ons, maar wij kunnen niet zonder haar.  De tijd dringt. ” (Muriel Douru, Les petits pas ne suffisent pas – Editions Rustica, Paris, 2021).   Bekering en ...
  Lees meer..
 • GebedsmarathonGebedsmarathon
  In mei een “gebedsmarathon” voor het einde van de pandemie De Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie verwoordde op 21 april de wens van paus Franciscus  om deze maand mei 2021 te wijden aan een gebedsmarathon om de huidige pandemie te bestrijden. Paus Franciscus koos als thema voor deze gebedsmarathon: “De Kerk bad ...
  Lees meer..
 • Hij is verrezen…!Hij is verrezen…!
  Hij is verrezen…! Hij is verrezen, hij heeft dood en duisternis overwonnen. Alleluja… !!! Deze paaskreet weerklinkt nog steeds in onze oren en in ons hart. Het is de uitdrukking van het leven dat in ons wordt herboren, in ieder van ons. Het is mooi om het leven te vieren. Het is mooi om te ...
  Lees meer..
 • Noord-Zuid – solidariteitNoord-Zuid – solidariteit
  Noord-Zuid – solidariteit! Entraide et Fraternité viert dit jaar zijn 60-jarig bestaan ten  dienste van de allerarmsten, de meest behoeftigen en de meest kwetsbaren. 60 jaar lang elk opnieuw jaar een vasten van delen in gebed en ook boete. Op 30 juni 1960 werd de Democratische Republiek Congo onafhankelijk. In 1961 deden de bisschoppen van België ...
  Lees meer..
 • Onze wereld: Een ernstige ziekeOnze wereld: Een ernstige zieke
  We bereiden ons in de kerk voor om in deze maand februari de 29ste ziekendag te vieren. Paus Franciscus stelt bij deze gelegenheid voor om stil te blijven staan bij het evangelie van Mattheüs 23, 8: “Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders.” Voor ...
  Lees meer..