Nieuws – Milieubescherming en Spiritualiteit

 • Een ecologische lente … Vier de planeet!Een ecologische lente ... Vier de planeet!
  Een ecologische lente … Vier de planeet!   De Internationale Dag van het Geluk vindt elk jaar plaats op 20 maart: het valt dus tegelijk met de komst van de lente. Een gelukkig toeval, want natuurlijk is de lente een seizoen dat bevorderlijk is voor geluk! Of je nu in de stad of op het platteland woont, ...
  Lees meer..
 • En nu oorlog …En nu oorlog ...
  En nu oorlog …   We zullen eraan gewend raken te leven op het ritme van de verschillende oorlogen die elkaar opvolgen in onze samenleving en in de wereld. Na de oorlog te hebben verklaard aan het coronavirus, bevinden we ons nu midden in de oorlog in Oekraïne. Een oorlog tegen onszelf en onze leefomgeving, onze ...
  Lees meer..
 • Ecologie en christelijke soberheidEcologie en christelijke soberheid
  Ecologie en christelijke soberheid   Consumentisme en overmatige consumptie hebben sommigen ertoe aangezet zich te bekeren tot gelukkige soberheid zoals die door paus Franciscus werd opgeroepen in Laudato Si’ (LS n°224). Het concept van gelukkige soberheid gaf aanleiding tot christelijke soberheid. Christelijke soberheid is uniek omdat het nooit doel op zich is. Het is volledig geordend, dat wil ...
  Lees meer..
 • Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?
  Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?   In een tijd waarin sommige regeringen oproepen tot een derde dosis van het vaccin om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de meningen verdeeld tussen voorstanders van verplichte vaccinatie en het publiek dat vindt dat de vrijheid van burgers moet worden gerespecteerd. Maar hoe zit het met ...
  Lees meer..
 • De planeet reddenDe planeet redden
  De planeet redden Op de top van de machtigste leiders ter wereld in november in Glasgow werd besloten de strijd tegen ontbossing op te voeren om de onmiskenbare opwarming van de aarde in te dammen. Ontbossing is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde, omdat volgens het World Resources Institute (WRI) bossen 30% ...
  Lees meer..
 • De milieucrisis en het parcours van de migrantDe milieucrisis en het parcours van de migrant
  De milieucrisis en het parcours van de migrant   Deze maand september is rijk aan kerkelijke evenementen met de viering van de Werelddag van migranten en vluchtelingen (WMRD) en de viering van de tijd van de schepping. Het is in deze tijd van het jaar dat we op een speciale manier gedenken dat God voor zijn schepping ...
  Lees meer..
 • Onze gemeenschap met Moeder-AardeOnze gemeenschap met Moeder-Aarde
  Onze gemeenschap met Moeder- Aarde In juli 2021 kreeg België, samen met andere Europese landen, te maken met slecht weer en een ongelooflijke hoeveelheid  regen. Het is een paar jaar geleden dat ons land zo’n klimaatvariatie heeft meegemaakt. De schade is zo groot dat hierbij vragen moeten worden gesteld. Goede vragen. Hoe zijn we hiertoe gekomen? ...
  Lees meer..
 • Ecologisch bewustzijnEcologisch bewustzijn
  Ons spiritueel engagement en ons ecologisch bewustzijn In het begin van de jaren 2000, misschien zelfs daarvoor, waren er veel internationale conferenties die zich ten doel stelden om ons milieu tegen 2030 te zuiveren en op te schonen door het opleggen aan alle landen van een aanzienlijke vermindering van de  broeikasgassen (BKG). Het jaar 2030 nadert snel ...
  Lees meer..
 • Ecologische voetafdrukEcologische voetafdruk
  “De natuur verdedigen is de mens verdedigen, het is geen gevecht in tweede orde, dat we kunnen uitstellen. Dit is een gevecht met een hoge prioriteit. De natuur kan het zonder ons, maar wij kunnen niet zonder haar.  De tijd dringt. ” (Muriel Douru, Les petits pas ne suffisent pas – Editions Rustica, Paris, 2021).   Bekering en ...
  Lees meer..
 • GebedsmarathonGebedsmarathon
  In mei een “gebedsmarathon” voor het einde van de pandemie De Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie verwoordde op 21 april de wens van paus Franciscus  om deze maand mei 2021 te wijden aan een gebedsmarathon om de huidige pandemie te bestrijden. Paus Franciscus koos als thema voor deze gebedsmarathon: “De Kerk bad ...
  Lees meer..