De planeet redden

De planeet redden

Op de top van de machtigste leiders ter wereld in november in Glasgow werd besloten de strijd tegen ontbossing op te voeren om de onmiskenbare opwarming van de aarde in te dammen. Ontbossing is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde, omdat volgens het World Resources Institute (WRI) bossen 30% van de CO2-uitstoot absorberen. Er komt 19 miljard dollar vrij om te proberen 13 miljoen vierkante kilometer bos te redden. Maar ook in 2014 werd in New York een resolutie over ontbossing genomen. Ze was bedoeld om de ontbossing tegen 2020 te halveren en in 2030 te stoppen. Deze resolutie, die door 40 regeringen was ondertekend, is nog steeds niet effectief omdat diezelfde regeringen het pad van het kapitalisme hebben begunstigd ten koste van goed bestuur.

De deadline van 2030 wordt waarschijnlijk niet gehaald omdat er de afgelopen jaren nog veel hectare bos is verdwenen, waarvan 258.000 km2 voornamelijk in Brazilië.

Zal de COP 26-resolutie in Glasgow haar beloften houden ten aanzien van de ontbossing? Er blijven twijfels.

De lokale volkeren moeten geholpen worden genomen bij het telen van de nodige vruchten. Landbouw, overmatige houtkap voor houtwinning en houtproductie, mijnbouw, uitbreiding van de infrastructuur en bosbranden, het zijn allemaal factoren die leiden tot degradatie en vernietiging van bossen.

Om het fenomeen ontbossing in te dammen, is het noodzakelijk om de uitbreiding en versterking van netwerken van beschermde gebieden te structureren, boslandschappen te herstellen en bosbeheer door lokale gemeenschappen te bevorderen, vooral in de armste landen. Aan deze maatregelen moet nog de druk worden toegevoegd om de wetgeving en het beleid van de overheid ten gunste van bossen te beïnvloeden.   Ook nog bewustmakingscampagnes voor het grote publiek. Het is essentieel dat tegen 2030 50% van de bossen in de wereld effectief wordt beschermd of beter wordt beheerd (WWF). Het is een echte strijd tegen de multinationals die niet aarzelen om het kleinste stukje bos te exploiteren voor economische doeleinden, vaak ten koste van de gezondheid en het welzijn van de armere bevolkingsgroepen. Tijdens een apostolisch bezoek aan Madagaskar in 2019 riep paus Franciscus de regeringen op omhun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van ontbossing. Het vereist dat elke regering ervoor zorgt: “haar onvervreemdbare plicht om het milieu en de natuurlijke hulpbronnen van haar land te behouden, zonder zichzelf te verkopen aan lokale of internationale onwettige belangen” (Tananarive, 08/09/2019). Hij hekelde de bosbranden, stroperij, het waanzinnige kappen van kostbare houtsoorten en illegale houtexport, die de oorzaak zijn van ontbossing in Madagaskar. Deze oproep wordt gedaan aan alle landen die te maken hebben met ongecontroleerde ontbossing.

Wat vaststaat is dat de kerk aan de kant van de mensen staat om de wilde exploitatie van de bossen over de hele wereld te voorkomen.

 

Alain Boubag, pastoor.