Welkom

  • pecheurs sun un bateau en bois, faisant voler un drapeau.
    Uitroeiing van de armoede
  Wij zijn een internationale christelijke organisatie die bestaat uit religieuze,, mannen en vrouwen, die deel uitmaken van twaalf congregaties en uit leken die in totaal veertigduizend mensen vertegenwoordigen, verspreid over alle continenten, in het bijzonder in België. We verdedigen de mensenrechten, vooral die van de armen, vrouwen, kinderen, migranten, gevangenen, evenals de integriteit van de schepping die vandaag wordt bedreigd door de opwarming van de aarde. Onze actiethema’s zijn: armoedebestrijding, steun aan de strijd van vrouwen, duurzame ontwikkeling, vredescultuur, integrale ecologie. We komen tussenbeide bij regeringen daar waar de mensenrechten en het milieu worden bedreigd. Als de situatie op lokaal niveau ondanks de genomen maatregelen niet verbetert, brengen we de kwestie naar de VN-organen in New York en Genève. die ons officiële accreditatie heeft verleend. Wil je mee campagne voeren om de mensenrechten in België te verdedigen? Sluit je dan bij ons aan door op ‘Contacteer ons’ te klikken.