Nieuws

We vermelden hier de artikelen die sinds mei 2020 maandelijks door één van de leden lid werden gepubliceerd als onderdeel van het Laudato Si-jaar dat door paus Franciscus werd gelanceerd op de vijfde verjaardag van de publicatie van deze inmiddels beroemde encycliek.


 • Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?
  Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?   In een tijd waarin sommige regeringen oproepen tot een derde dosis van het vaccin om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de meningen verdeeld tussen voorstanders van verplichte vaccinatie en het publiek dat vindt dat de vrijheid van burgers moet worden gerespecteerd. Maar hoe zit het met ...
  Lees meer..
 • De planeet reddenDe planeet redden
  De planeet redden Op de top van de machtigste leiders ter wereld in november in Glasgow werd besloten de strijd tegen ontbossing op te voeren om de onmiskenbare opwarming van de aarde in te dammen. Ontbossing is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde, omdat volgens het World Resources Institute (WRI) bossen 30% ...
  Lees meer..
 • De milieucrisis en het parcours van de migrantDe milieucrisis en het parcours van de migrant
  De milieucrisis en het parcours van de migrant   Deze maand september is rijk aan kerkelijke evenementen met de viering van de Werelddag van migranten en vluchtelingen (WMRD) en de viering van de tijd van de schepping. Het is in deze tijd van het jaar dat we op een speciale manier gedenken dat God voor zijn schepping ...
  Lees meer..
 • Onze gemeenschap met Moeder-AardeOnze gemeenschap met Moeder-Aarde
  Onze gemeenschap met Moeder- Aarde In juli 2021 kreeg België, samen met andere Europese landen, te maken met slecht weer en een ongelooflijke hoeveelheid  regen. Het is een paar jaar geleden dat ons land zo’n klimaatvariatie heeft meegemaakt. De schade is zo groot dat hierbij vragen moeten worden gesteld. Goede vragen. Hoe zijn we hiertoe gekomen? ...
  Lees meer..
 • Ecologisch bewustzijnEcologisch bewustzijn
  Ons spiritueel engagement en ons ecologisch bewustzijn In het begin van de jaren 2000, misschien zelfs daarvoor, waren er veel internationale conferenties die zich ten doel stelden om ons milieu tegen 2030 te zuiveren en op te schonen door het opleggen aan alle landen van een aanzienlijke vermindering van de  broeikasgassen (BKG). Het jaar 2030 nadert snel ...
  Lees meer..
 • GebedsmarathonGebedsmarathon
  In mei een “gebedsmarathon” voor het einde van de pandemie De Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie verwoordde op 21 april de wens van paus Franciscus  om deze maand mei 2021 te wijden aan een gebedsmarathon om de huidige pandemie te bestrijden. Paus Franciscus koos als thema voor deze gebedsmarathon: “De Kerk bad ...
  Lees meer..
 • Laudato Si 2021-05Laudato Si 2021-05
  Wegwijzers voor onderweg We praten veel over Corona, en terecht. Met het risico de andere bedreigingen te vergeten, de andere crises die zich rustig ontwikkelen, zonder de aandacht te trekken: de sociale crisis, de economische crisis, de klimaatverandering. Ik deel met jullie wat persinformatie die ik de afgelopen dagen heb verzameld. Het ‘World Meteorological Agency’ (WMA) slaat ...
  Lees meer..
 • Laudato Si 2021-04Laudato Si 2021-04
  Alles is met mekaar verbonden Paus Franciscus verraste door de publicatie van zijn encycliek Laudato Si, die hij bovendien presenteert als een sociale encycliek, vergelijkbaar met andere belangrijke historische documenten, zoals Rerum Novarum.  Dus: een document over hoe je samen kan leven volgens het evangelie. Vandaag! Deze encycliek, die al 5 jaar oud is, komt niet uit ...
  Lees meer..
 • Hij is verrezen…!Hij is verrezen…!
  Hij is verrezen…! Hij is verrezen, hij heeft dood en duisternis overwonnen. Alleluja… !!! Deze paaskreet weerklinkt nog steeds in onze oren en in ons hart. Het is de uitdrukking van het leven dat in ons wordt herboren, in ieder van ons. Het is mooi om het leven te vieren. Het is mooi om te ...
  Lees meer..
 • Laudato Si 2021-03Laudato Si 2021-03
  Een ecologische vasten Dit is nog eens iets origineels. En een goed antwoord op een vraag die velen stellen: wat te doen in deze tijd van voorbereiding op Pasen? En dan na Pasen… Bid, vast, deel.  Het zijn drie pijlers, of drie essentiële paden. Maar in welk perspectief? De vastentijd leidt ons om de Verrezene in ...
  Lees meer..