Wat we doen

Interventiedomeinen

Eén lid is een gevangenisbezoeker van een grote gevangenis met een minder goede reputatie; hij biedt de gedetineerden niet alleen geestelijke maar ook materiële troost.

Eén lid brengt vriendschapsbezoeken aan migranten zonder verblijfsvergunning in het gesloten centrum van Merksplas in het kader van JRS Belgium.

Een ander lid maakt deel uit van de A.V. van JRS Belgium.

Een communiteit lid verwelkomt, in samenwerking met de sociale dienst van de gemeente, twee Afrikaanse staatsburgers zonder verblijfsvergunning.

Een lid van deze communiteit is een lid van de A.V.. van het Afrikaans Huis van Fleurus, dat vluchtelingen o.a. legaal ondersteunt.

Andere communiteiten en leden houden zich bezig met sociale activiteiten zoals volksrestaurants, kledingmagazijnen, sociale dienst voor kansarme mensen …

In dit Laudato Si-jaar (dat loopt van 24/05/2020 tot 24/05/2021), afgekondigd door paus Franciscus ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de publicatie van deze encycliek, is een animatie rond deze encycliek gemaakt.  Zeker, sommige communiteiten zijn al jaren resoluut bezig met ecologische omschakeling, door bijvoorbeeld hun ecologische voetafdruk te berekenen, door de Ecokerk-checklist in te vullen (aan de Nederlandstalige kant), door hun gebouwen beter te isoleren, door afval correct te scheiden, door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, door de ethische aard van hun investeringen in vraag te stellen …

Maar het is nodig om de motivatie van de leden te versterken om zo te komen tot een echte persoonlijke en communautaire ecologische bekering die het hele leven omvat en die het gedrag zowel op milieu- als sociaal vlak grondig verandert.

In die zin publiceert een van de leden elke maand een pagina over integrale ecologie die verspreid wordt binnen het VI Belg-netwerk.

Leden en communiteiten die meewerken worden uitgenodigd om een ‘eco-diagnose’ van hun leef- of werkomgeving te maken of zich te verdiepen op de manier van leven binnen het label ‘Eglise verte’ (Bisschoppenconferentie van Frankrijk) dit aan de Franstalige kant en op de manier van leven volgens  de check-list  van de ‘Ecokerk’ aan de Nederlandstalige kant.