Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?

Welk vaccin bestaat er voor de klimaatverandering?

 

In een tijd waarin sommige regeringen oproepen tot een derde dosis van het vaccin om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de meningen verdeeld tussen voorstanders van verplichte vaccinatie en het publiek dat vindt dat de vrijheid van burgers moet worden gerespecteerd.
Maar hoe zit het met de klimaatverandering? Moet deze ook gevaccineerd worden? De pandemie van het coronavirus verdient alle lof omdat ze de CO2-uitstoot met 7% heeft doen dalen sinds haar verschijning in december 2019 (zie WWF, rapport 2021). Wat grote internationale conferenties in vier decennia niet hebben bereikt, deed dit kleine virus in minder dan twee jaar. Met de pandemie is het behoud van het ecosystemen en de biodiversiteit toegenomen dank zij de verschillende beperkingen die hier en daar worden opgelegd. De nood aan lock-down heeft de natuur sdeugd gedaan. De vraag die opkomt is de volgende: moet de mens zich in een uiterst urgente situatie bevinden voordat hij de schepping ruimte geeft voor vernieuwing? Er zullen niet altijd coronaviruscrises zijn en is het essentieel dat mensen de ervaring van deze pandemie gebruiken om hun samenwerking met de natuur te reguleren.

Het lijkt vanzelfsprekend dat de mensheid verweven is met haar ecosysteem. Als de biodiversiteit instort, kan deze uiteraard geen diensten  aan het ecosysteem meer leveren. Kan de mensheid onder deze omstandigheden fatsoenlijk bestaan? Het moet gezegd worden dat de aantasting van het ecosysteem de waterveiligheid in gevaar brengt en de beschikbaarheid van voldoende water voor goede handhygiëne of sanitaire voorzieningen en ziektebehandeling beperkt. “Het risico op ziekte kan niet los worden gezien van het behoud van ecosystemen en de veiligheid van natuurlijke hulpbronnen” UNHCR, 2020. De biodiversiteit moet behouden blijven, want die is goed voor onze gezondheid, waarschuwt paus Franciscus. Veel medicijnen worden ons door de natuur verstrekt. En ecosystemen en biodiversiteit moeten onmiskenbaar behouden blijven. Dit is nog des te belangrijk voor mensen die in de armste landen wonen. De meest kwetsbare mensen ter wereld zijn vaak de dupe van de gevolgen van klimaatverandering. Stijgende temperaturen dragen bij tot voedselonzekerheid, watertekorten en onveiligheid van grondbezit, terwijl ze de diensten verstoren die nodig zijn voor de menselijke gezondheid en het levensonderhoud, leefomgeving en overleven. Ouderen, vrouwen, kinderen, slachtoffers van handicaps en de inheemse volkeren behoren steevast tot de zwaarst getroffenen. Het afgelopen decennium was het warmste ooit. In 2019 veroorzaakten bijna 2.000 rampen, voornamelijk klimatologische, 25 miljoen nieuwe ontheemden. De klimaatverandering is blijven versnellen terwijl de wereld de Covid-19-pandemie bestrijdt. “Er is geen vaccin, er zijn geen maskers. We kunnen de grenzen niet sluiten voor de klimaatverandering, dit is geen oplossing … Dus moeten we handelen … en alle oplossingen aannemen die ons worden aangereikt door de wetenschap en traditionele kennis om onze mensen en onze planeet te redden. »Verslag van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, 2020.

 

Alain Boubag