No Image

De asielcrisis in België duurt voort

0

Terwijl opvangplaatsen zijn geopend door de overheidsinstelling FEDASIL, waren er op 24/02/2023 nog 2.364 asielzoekers zonder opvang; onder hen gezinnen met kinderen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen […]

No Image

En nu oorlog …

0

En nu oorlog …   We zullen eraan gewend raken te leven op het ritme van de verschillende oorlogen die elkaar opvolgen in onze samenleving […]

No Image

Ecologische bekering (Deel 1)

0

Onze Consumptie   Mathieu BOULANGER Zoals jullie  weten, is het Forum van de Spiritijnse Familie –  “Gelukkig wie zorg draagt voor de aarde! “- vanwege  […]

No Image

Ecologie en christelijke soberheid

0

Ecologie en christelijke soberheid   Consumentisme en overmatige consumptie hebben sommigen ertoe aangezet zich te bekeren tot gelukkige soberheid zoals die door paus Franciscus werd […]