Ecologische bekering (Deel 1)

Onze Consumptie

 

Mathieu BOULANGER

Zoals jullie  weten, is het Forum van de Spiritijnse Familie –  “Gelukkig wie zorg draagt voor de aarde! “- vanwege  Covid uitgesteld naar Pinksteren 2022.
Deze programmawijziging biedt de mogelijkheid om op een welwillende en vruchtbare manier naar onze manier van handelen te kijken. We zullen ons handelen inzake vijf belangrijke onderwerpen bevragen: consumptiegoederen, voedsel, afval, mobiliteit en huisvesting.  Verre van ons in de verdovende schuld  te hullen om zo steriel te worden, is het wel belangrijk onze manier van leven zowel individueel als collectief te evalueren en het tegen het licht te houden tegenover de planetaire, sociale en ecologische belangen, aangezien, zoals de paus het onderstreept, alles met elkaar is verbonden.  Binnen enkele maanden  maanden zal duidelijk worden wat er kan dienen  voor ons forum.

Mondiaal perspectief:
Om koolstofneutraliteit te bereiken (emissie – absorptie = nul) mag elke persoon niet meer dan 2 ton CO2eq / jaar uitstoten. Een Fransman stoot momenteel gemiddeld 11 ton uit, tegenover 0,3 ton voor een Tanzaniaan.  Is er hier geen flagrant onrecht? Roept het evangelie ons niet op om te handelen in naam van broederlijkheid?

1e etappe, laten we onze consumptiepatronen in vraag stellen

Probleem:
Elke aankoop van een goed of dienst (van schoenen tot verzekeringscontracten) heeft een impact op de CO2-uitstoot: ergens is energie verbruikt om te ontginnen, te transformeren, te transporteren, te verkopen. Hoe meer we uitgeven, hoe meer CO2 we uitstoten: hoewel we weten dat sommige aankopen koolstofintensiever zijn dan andere, is het verband tussen uitgegeven geld en geproduceerde CO2 heel duidelijk. De ecologische voetafdruk van mensen met een hoge levensstandaard is veel groter dan die van de armen, zowel in Frankrijk als elders. Hoewel individueel “arm”, scoren de Spiritijnen in Frankrijk als collectief echter boven het minimuminkomen van een bescheiden persoon (zie financieel verslag van het provinciaal kapittel 2021). Als christenen, en vooral als religieus, zijn we daarom geroepen om een ​​”gelukkige soberheid” te beleven, die al een vorm van antwoord is op de kreet van de aarde en de kreet van de armen.

Vragen om over na te denken

individueel, in familie, in gemeenschap:

  • Heb ik me echt vragen gesteld over mijn behoefte? Nog  voor ik tot aankoop overging? Kan ik met minder leven? Waar word ik echt blij van?
  • Zijn we ons, naast persoonlijke aankopen waarover we de meest controle hebben, bewust van de impact van al onze aankoophandelingen op gemeenschaps- of gezinsniveau, inclusief niet-materiële aankopen (internet, telefonie, bankdiensten, energie, enz.)?
  • We zijn gewend om de kosten (€) van een product of dienst te vergelijken door ons te richten op de beste prijs-kwaliteitverhouding. Maar hoe zit het met de ecologische en sociale kost: (plaats(en) van productie, soort materiaal, herstelmogelijkheid, recycleerbaarheid, sociale impact, enz.)?
  • Compenseren we de ecologische voetafdruk van onze aankopen?
  • Zijn we klaar om zaken te delen?
  • Zijn we klaar om tweedehandsproducten te kopen?

Welke concrete doelen kunnen we stellen voor het komende jaar?

Wat is de belangrijkste vaststelling die ik heb onthouden over mijn consumptiepraktijken, na de reflecties die door de vorige vragen zijn gegenereerd? Welk doel kan ik mezelf  stellen in de richting ‘minder CO2-verbruik’, meer soberheid, maar misschien ook creativiteit? Hier is een voorgestelde methode, de 4 R-regel:

→ VERMINDEREN, REPAREREN,
HERBRUIKEN, RECYCLEREN

(in volgorde !)

Erover nadenken voor elke aankoop zou een reflex moeten worden. Merk op dat de adventsperiode die we ingaan bijzonder bevorderlijk is om deze benadering in de praktijk te brengen …

Laten we bidden

Heer, de wonderen van uw schepping en menselijk genie bieden ons troost en welzijn en we danken U ervoor. Maar jij alleen bent de bron van waar geluk. De armen transformeren vaak de noodzaak tot creativiteit en vindingrijkheid: dat ze onze meesters worden in het geleidelijk leren  een eenvoudiger manier van leven  te leiden en met meer respect voor ons gemeenschappelijke huis. Geef ons uw Geest van onderscheidingsvermogen en wijsheid, in de vreugde uw wil te doen.