Ecologische bekering (Deel 3)

Ons afval

 

Mathieu BOULANGER en Arnaud VERDA

We vervolgen onze reis naar het forum door bewust te worden van onze CO2-uitstoot en bijgevolg een stap te zetten in de richting van gedragsveranderingen om deze te verminderen, en dit in een geest van “klimaatrechtvaardigheid”. Vergeet niet om ons het resultaat van het met elkaar delen in je gemeenschap of je gezin, met het oog op het Forum 2022, door te sturen (forumspiritain@gmail.com).

Stap 3: Wat doen met ons afval?

Probleem: De meesten van ons zijn inmiddels bekend met het sorteren van glas, papier, plastic… en hebben hierin reeds enige discipline verworven. We kunnen ons daar in verheugen; maar we kunnen  ons de vraag  stellen wat de impact is van dit sorteren.  Ophalen, recyclen, verbranden, begraven op een stortplaats,  resulteert dat in een reële energiekost?  Het  internationaal afvalverkeer is eveneens een grote factor van ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid.  Meedoen met  onze schaal van bijdragen om uit het wegwerptijdperk weg te komen, is reeds een tastbare manier om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen.

Het BBP (Bruto Binnenlands Product), de belangrijkste indicator van de welvaart van een land, houdt geen rekening met de aard van de economische activiteit, noch met de upstream-impact (uitputting van hulpbronnen) en downstream (productie van afval). Wat betreft afval alleen, mag dit niet sneller in de natuur terecht komen dan de assimilatie ervan. Maar als ik weet dat een afgedankte plastic zak er 450 jaar over doet om af te breken, welke gevolgen heeft dan mijn levensstijl  voor de toekomstige generaties?

De zogenaamde “circulaire” economie benoemt afval als grondstof: het is geïnspireerd door ecosystemen, volgens een constante cyclus van vernieuwing. Circulaire economische producten worden zo ontworpen dat elk element eruit gehaald en hergebruikt kan worden: er wordt eerst nagedacht in termen van systemen en diensten in plaats van individuele producten. Eindeloze recycling is echter niet in alle gevallen mogelijk en, hoewel noodzakelijk, is recycling niet voldoende om de afvalproductie duurzaam te maken.

We gooien in Europa gemiddeld 500 kg huishoudelijk afval per jaar en per inwoner weg. Sommigen gooien weg zonder zich zorgen te maken over het lot van wat ze weggooien. Anderen daarentegen vinden het moeilijk om iets weg te doen. Het zich ontdoen van een voorwerp kan ons terugbrengen naar onze eigen sterfelijkheid: ook wij komen eens aan ons einde en worden eveneens gerecycled. De introductie van het recyclen van huishoudelijk afval heeft geleid tot nieuwe regels en we moeten onze gewoontes daaraan  aanpassen. Het is niet altijd even makkelijk: sommige verpakkingen, die een paar jaar geleden bij het restafval kwamen, zijn nu recycleerbaar en moeten in de sorteerbak. We moeten imperfectie accepteren, omdat de verleiding van “alles of niets” leidt tot ontmoediging en passiviteit.

Vragen voor reflectie in je gemeenschap/gezin:

  • Hoe verleng ik de levensduur van wat ik koop en hoe verkort ik de levensduur van het bijhorende afval?
  • Heb ik aandacht voor het soort verpakking? Kies ik voor bulk of voor individuele verpakking? Heb ik ooit gehoord van “zero waste”? (zie bijv. www.zerowastefrance.org: je vindt er veel leuke ideeën!)
  • Hoe gaan we thuis om met etensresten?
  • Hoe kunnen we het sorteren van ons afval verbeteren? Ben ik op de hoogte van de lokale regels? Weet ik hoe ik een compostvat moet beheren?

Welke concrete doelen stellen we voor het komende jaar?

Door herhaling leren we: de vragen over consumptie (begin van de cyclus) en over afval (einde van de cyclus) zijn nauw met elkaar verbonden, we kunnen de 4 R’s herhalen: reduceren, repareren, re-utiliseren, recyclen! Want

“Het beste afval is dat afval is dat we niet produceren!” »

Laten we bidden
Jezus, we gedenken uw dood en verkondigen uw opstanding: in zekere zin is  de hele schepping vanaf haar begin een reeks  cycli van dood en opstanding, waardoor het leven zich verder kan ontwikkelen en de mensheid kan groeien. Geef ons de nederigheid om op ons niveau deel te nemen aan deze dynamiek, door het verbeteren van onze consumptiegewoonten en ons afvalbeheer .