Laudato Si 2021-05

Wegwijzers voor onderweg

We praten veel over Corona, en terecht. Met het risico de andere bedreigingen te vergeten, de andere crises die zich rustig ontwikkelen, zonder de aandacht te trekken: de sociale crisis, de economische crisis, de klimaatverandering.

Ik deel met jullie wat persinformatie die ik de afgelopen dagen heb verzameld.

Het ‘World Meteorological Agency’ (WMA) slaat alarm omwille van de opwarming van de aarde die al drie jaar wordt waargenomen. Er is maar één oplossing, vóór dat een ramp gebeurt…,  de productie van broeikasgassen verminderen.  De CO2-uitstoot moet naar omlaag. Een politieke beslissing volstaat niet; ook niet om de meest vervuilende landen te beschuldigen (België is er één van!). Het vereist brede steun. Met een horizon van koolstof neutraal voor iedereen in 2050. Er is geen tijd te verliezen! (LLB[1] 04/21)

Onderzoekers hebben alle 220.000 gletsjers in de wereld in kaart gebracht. Resultaat: bijna elke gletsjer op de planeet is op volle snelheid aan het smelten. Als de temperatuurstijging in 2100 beperkt zou blijven tot 1,5°C, zou het verlies worden gehalveerd. Met andere woorden: het is ernstig, maar nog niet hopeloos. Laten we ons mobiliseren! LLB 05/06

Europa lanceert een onlineplatform voor de Conferentie over de toekomst van Europa: een instrument tot deelname. Er zijn 9 thema’s waaronder: “klimaat en milieu”; in 24 talen! LLB 04/20

Waarschuwingen vermenigvuldigen zich en het gevaar wordt steeds duidelijker. Er is geen tijd meer te verliezen. Maar wat kunnen we echt doen in het licht van de onmetelijkheid van de dreiging? De grote internationale topconferenties zijn belangrijk: ze delen gemeenschappelijke zorgen, initiëren interessante ideeën of projecten. Maar hoe traag! We lopen het gevaar overrompeld te worden.

In het licht van de encycliek Laudato Si bied ik u 5 voorstellen aan:

  1. De oplossing hangt ook van ons af. Stuk voor stuk hebben we een reële ecologische voetafdruk, en dus een persoonlijke verantwoordelijkheid. Iedereen moet de balans opmaken en “bereikbare doelstellingen” maken. Een cultuur van afval produceren, roekeloos afval, achter ons laten.
  2. Werken in groepsverband, binnen verenigingen. We hebben al veel mogelijkheden genoemd: tuinen, reparatie- en reparatiediensten. Bovenal: creëer plaatsen van solidariteit, menselijkheid, delen; plaatsen waar het goed leven is, open voor iedereen en zeker voor de meest kwetsbaren.
  3. Het probleem is groot. Paus Franciscus praat met ons over ecologie, maar hij praat vooral met ons over integrale ecologie: het gaat om een andere manier van leven, in harmonie en in gedeelde verantwoordelijkheid. Harmonie met de natuur, maar ook met de “mensheid”. Door voor elkaar te zorgen.
  4. Er is een intergenerationele verantwoordelijkheid, met een vreselijke vraag: welk land zullen we aan onze kinderen nalaten? Je tegen de generaties verzetten is verleidend maar dom.
  5. We moeten een andere manier van leven vinden, uit het sterfelijk individualisme komen, onszelf perspectieven geven. Ecologie en broederschap gaan hand in hand. Ik ben niet de enige op de wereld, ik heb lid van een netwerk dat me steunt, en ik probeer me aan te sluiten bij netwerken van delen, solidariteit, welwillendheid en broederschap.

Het is een echt nieuwe start om een ander pad te bewandelen. Er bestaat geen gps voor deze ongekende reis. Neem de volgende gidsen mee voor onderweg: het evangelie en de tekst van Laudato Si.

P. Joseph BURGRAFF

[1]     LLB =  De Franstalige krant  La Libre Belgique