Verklaring januari 2021

VIVAT International, een netwerk van twaalf confessionele organisaties, protesteert met klem tegen de ongelijke en oneerlijke verdeling van de corona – vaccins waardoor arme landen benadeeld worden. Op 9 december 2020 beweerde OXFAM International in een persbericht dat negen op de tien mensen in arme landen het COVID 19-vaccin in 2021 niet zullen krijgen omdat de rijke landen drie keer meer doses kopen dan ze nodig hebben om hun hele bevolking te inenten.

Ook Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, zei op 18 januari 2021 dat de ongelijke verdeling van COVID-19-vaccins tussen rijke en arme landen een probleem is. In de arme landen zal de pandemie er alleen maar langer door duren.

Een ander probleem dat de situatie van universele toegang tot vaccins complexer maakt, zijn de handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendomsrechten (TRIPS); onder dit octrooisysteem hebben farmaceutische bedrijven die vaccins hebben ontwikkeld gedurende twintig jaar exclusieve intellectuele eigendomsrechten. Als dit systeem voor vaccinatie tegen het coronavirus blijft bestaan, zal het de productie van voldoende hoeveelheden goedkope vaccins voor arme landen beletten.

Wij, de achtentwintig deelnemers van de VIVAT International in jaarvergadering bijeen op 20 januari 2021, dringen er bij alle regeringen en beleidsmakers op aan om:
– het Covax – initiatief te ondersteunen door multilaterale onderhandelingen voor een gelijke en eerlijke distributie van Covid-19 – vaccins.
– een vrijstelling van de TRIPS op te leggen zodat de vaccins als een publiek goed worden beschouwd, dat het octrooisysteem niet wordt toegepast en dat de vaccins vrij kunnen worden geproduceerd, waardoor door concurrentie de prijs van vaccins aanzienlijk zal zakken.
– alle farmaceutische bedrijven die vaccins tegen het coronavirus produceren, ertoe aan te zetten om voldoende doses vaccins beschikbaar te stellen aan alle arme landen.

En tot slot roepen we alle regeringen in de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden op om ervoor te zorgen dat de COVID-19-vaccins een wereldwijd publiek goed worden.

Vertrouwend op alle belangstellenden in de productie, de distributie en het toedienen van vaccins, blijven de leden van VIVAT International streven naar een wereld waarin het leven, de waardigheid en de mensenrechten voor iedereen worden gerespecteerd.